والدین بهتر است کودک را تشویق کنند که در امور منزل همکاری کند.

هنگام صرف غذا ، سفره کوچک پهن کند و نمکدان و لیوان و بعضی ظروف سبک را روی سفره بچیند.

یا سطل ماست کوچک را در یخچال بگذارد و نان داخل سفره را در طبق بگذارد.

پس از صرف ناهار سفره را جمع کند و با دستمال سفره ، سفره را پاک کند.

یا با دستمال آینه و میز و تلویزیون را خاک گیری کند.

حیاط آب پاشی و جارو کند.

در منزل با جاروی دستی ( نپتون ) جاروبرقی به کمک مادر جارو بکشد.

بالش ها را جمع کند و روی هم بچیند.

اسباب بازی هایش را با کمک والدین جمع کند و در سبد اسباب بازی بریزد و یا داخل کمد بگزارد.

وقتی خوراکی می خورد زیر سفره بیندازد و آشغالش را جمع کند و در سطل آشغال بیندازد.

والدین باید کودک را تشویق کنند و در انجام کارها همکاری کنند و عصبانی نشوند و اگر کارش را به طور کامل انجام نداد یا کمی خرابکاری ، سهوا انجام داد چشم پوشی کنند.

از اینکه کودکتان به نظافت و ترتمیزی خود و منزل اهمیت می دهد ، او را تشویق کنید و هدیه ای برایش تهیه کنید و از او تشکر کنید.

معمولا کودکان وقتی مادر را می بینند که به امور منزل می پردازد ، تقاضا می کنند که آن کار را انجام دهند یا گاهی والدین از کودک تقاضا می کند از روی علاقه انجام می دهند.

تذکر والدین در نظافت و ترتمیزی کودک و منزل ، به مرور زمان تاثیرگزار است و کودک کم کم تمایل پیدا می کند نظافت را رعایت کند و به مرتب و ترتمیزی خود و منزل اهمیت دهد.

معمولا بعضی کودکان 1تا2سال شلوغی دارند و به نظافت بیشتری احتیاج دارند و وقتی وارد 3 سال می شوند ، کم کم مستقل ، حرف گوش کن ، آرامتر و بهتر می شوند و در کارها همکاری می کنند و شلوغی کمتری دارند.