وقتی کوچولومون روی دیوار خونه خط خطی می کنه چه برخوردی می تونیم

داشته باشیم؟

راه حل هایی که پیشنهاد می شه متفاوته!

می تونیم با لحنی صمیمی و کودکانه بگیم عزیزم دیوار و خط خطی نکن!قلبقلبقلب

حالا اگه کوچولومون لجباز نباشه و بچه آرومی باشه حرفمونو گوش می کنه و سرگرم بازی یا کار دیگه ای می شه!

یا ما کودکمونو سرگرم می کنیم.

اما اگه لجباز باشه چی؟

باید مدام بهش تذکر بدیم و لحنمونو جدی تر کنیم.

باهاش حرف بزنیم که خط خطی روی دیوارکار خوبی نیست و خونمون زشت می شه.

بعضی کوچولوها همون لحظه از روی ترس می پذیرند و دوباره  ساعتی بعد یا روز بعد تکرار می کنند ، روز از نو ، روزی از نوابرو

چه باید کرد؟

براش دفتر نقاشی تهیه کنیم و با مدادرنگی نقاشی بکشه و تشویقش بکنیم.

اما تشویق هم نتیجه ای نده چی؟

 باید تا جایی که قد بچه می رسه دیوار خونه رو کاغذدیواری نصب کنیم تا رو اون بکشه و رو دیوار نکشه!

یاتخته وایت برد روی دیوار نصب کنیم و با ماژیک روش بکشه...

اگه کوچولوی ما محدوده سنی 2 سال باشه هر راه حلی برگزینیم عملی نبود چه باید بکنیم؟

حال اگر همین کودک پا به سن 3 سالگی بزاره حرف شنوی بیشتری داره:

وبجای نقاشی روی دیوار توی دفتر می کشه و گاهی اونقدر می کشه که دفترش زود به زود تموم می شه و تذکر بدیم که کشیدی بسه و بزار روز بعد بکش

گوشش به این حرفا بدهکار نیست!عصبانی

حالا چه باید کرد؟

باید به بازی یا کاری مشغولش کرد و عکسهای کودکی شو گذاشت و براش از دوران کودکیش گف و واسش توضیح بده که  بچه گیات چقد ناز بودیماچماچماچ

و تشویقش کنه بگه بچه بودی روی دیوار می کشیدی ولی حالا تو دفتر می کشی آفرین عزیزمبغل

تا حدودی حرف شنوی شاید داشته باشه ولی دوباره کارشو ساعتی بعد یا روز بعد تکرار می کنه!

یا اگه بگیم خونه مادربزرگت می ریم خوشحال شه و اصرار بررفتن کنه...فرشته

نظر شما چیه؟سوال

چه راه حل هایی می تونه منطقی باشه؟  مژهمژهمژه