وقتی در جشن یا مجلسی خاص ، دعوت می شویم و در آنجا همراه کودکمان حضور می یابیم ، باید آدابی را رعایت نماییم.

حتی کودکان 1 ساله و بالاتر از آن ، به حساب می آیند.

چرا که بعضی کودکان فوق العاده حساس ، کنجکاو و باهوشند.

اول : چه بهتر که مجلس خانم ها سالنی جدا و آقایان سالن مخصوص به خود را داشته باشند.

البته در خانواده های مذهبی و مقید ، این مهم صورت می پذیرد.

دوم : کودکانی که از وابستگی به مادر در آمده اند ( شیرخوارگان ) ، اگر پسر می باشد ، در کنار پدرش و در مجلس آقایان حضور داشته باشد و اگر دختر باشد ، در مجلس خانم ها و پیش مادر خود حضور داشته باشد.

سوم : در مجالس جشن و عروسی ( خصوصا نزدیکان ) ، مرسوم است مهمانان لباس های مجلسی می پوشند و آرایش می کنند.

در مجلس زنان ، آرایش و پوشیدن لباس های زینتی و مجلسی و طلا و جواهرات آویختن مانعی ندارد ، ولی گاهی مشاهده می کنیم ، بعضی بانوان محترم مجلس عروسی را با حریم شخصی اشتباه می گیرند و لباسهایی نامتناسب با غیر عرف و جامعه می پوشند ، قسمت هایی که احتیاج به پوشش دارد ، زیاد رعایت نمی شود.

چرا که کودکانی که بسیار کنجکاوند و خیره می شوند یا تمایل به حضور در آن جمع ندارند و یا برایشان سوال می شود .

یا کودک  پوشش و روسری در خانه را مناسب نمی داند و می گوید وقتی مهمانی می رویم روسری یا لباس مخصوص بیرون را می پوشیم.

گاهی نیز کودکان ( پسر و دختر ) ، در مجلس خانم ها حضور دارند و میزبان و مهمان رعایت نمی کنند و فکر می کنند ، باید مقابل فرزند خود لباس آزاد و راحتی باید بپوشند تا کودک در جمع ظاهر می شود و جامعه را می بیند ، برایش مسئله عادی تظاهر کند.

متاسفانه این طرز فکر کاملا اشتباه است.

پدر و مادر یا هر محرم دیگری ( خواهر ) ، باید جلوی فرزند کوچک یا حتی بزرگسال حریم را رعایت کنند و پوشش مناسب داشته باشند.

لباسهای خیلی تنگ و آزاد ( راحتی ) مناسب نیست و کم کم باید عادت داده شود تا پوشش مناسب صورت بگیرد.

به فرزند از کودکی آموزش داده شود و طوری بار بیاوریم که در بزرگسالی دچار مشکل نشویم.

از کودکی لباسهای متناسب کودکانه بپوشانیم و در جمع کنار ما باشد و با هم جنس خود بازی کند.

در عروسی ، آهنگ هایی نامناسب پخش می شود که در کودک تاثیر منفی می گزارد.

افراد رقص می کنند.

در مجلس عروسی که دعوت شده اید ، در صورت مشاهده فعل حرام ، به میزبان تذکر دهید.

اگر در حال راضی کردن شما می باشد که در مجلس بمانید ، اشکالی ندارد...

 تذکر شما فایده ای ندارد ، بلافاصله دست کودک خود را بگیرید و از جشن خارج شوید.

چرا که در آنجا حضور داشته باشید ، یعنی شما هم در حال تائید جمع می باشید.

کودک شما نیز به رقص روی می آورد و در ذهن او باقی می ماند.

و این مسئله خوشایند نیست.