چه سرگرمی و تفریحات سالمی می توانیم برای کودکان خود ایجاد کنیم ؟

نقاشی کردن و رنگ آمیزی در دفتر نقاشی( مادر و کودک باهم / در جمع هم سن و سالان )

قصه خواندن و شعرخواندن از روی کتاب قصه و چه بهتر که در میان هم سالانش باشد و آنها نیز شعر را تکرار کنند.

رنگ آمیزی کتاب های کودکانه با هم و ایجاد حس رقابت

بازی های کامپیوتری و نقاشی کامپیوتری در حد 10 الی 20 دقیقه روزانه ( افراط نشود)

قرائت قرآن توسط مادر کودک به صورت آموزشی و کودک تکرار کند : سوره های کوچک مثل توحید ، کوثر و.... ( در حد توان و سن کودک و علاقه اش )

در بعضی کودکان علاقه مند ، حفظ کوچک سوره های قرآن و اهدای کارت امتیاز به کودک ( مثلا 30 امتیاز ، جایزه اش یکی از اینها می تواند باشد : رفتن به گردش ، رفتن به زیارتگاه یا امامزاده نزدیک مورد علاقه کودک ، خریدن بستنی ، رفتن به مهمانی و ...)

گوش دادن به مداحی ، نوارشعرهای کودکانه و...

تشویق مادر در برابر همکاری و انجام سرگرمی های مناسب به کودک

و....